Plan/Concept
Merit Award

ENG | 简体 | 繁体

The First Batch of Demonstration Projects of Vitality City Village Action: Special Design of Zhong Xin Wei Village and He Ping Gang Village of Bantian Street
Shenzhen Horizontal Design Limited Company

Project Responsible Director:JU Bin/ Horizontal Design
Horizontal Design Team: ZHOU zhimin、 LAI Erxun、XU Chuhan、ZHANG Jia、LI Ruping、ZHOU Yuxin、LI Youcong
Collaborative Research Team: Harbin Institute of Technology (Shenzhen): YU Gang, ZHUO Kefan(Adjunct), LI Rui(Adjunct), LUO Jingmeng, FENG Jifan, KUANG Yingqi, LIU Lei, FANG Jiaqing, GAO Shijie, CHEN Jingji, ZHAO Xiangfeng, LIU Yuxuan, NIU Zhecong, ZHANG Chengyue, LIN Jia; Syracuse University School of Architecture: WANG Fei, WANG Nan(Visiting Professor), QIU Jiaqi.