Plan/Concept
Grand Award

ENG | 简体 | 繁体

Water Resilience Based Urban Redevelopment - Enhancing Flood Discharge Space in Response to Extreme Weather: Pailao River Blueway, Shenzhen, China
Shenzhen Hope Design Co.,Ltd.
Ton Venhoeven c.s. Architekten
POWERCHINA HUADONG Engineering Corporation Limited (HDEC)

Shenzhen Hope Design Co.,Ltd.:
WAN Hao, QIN Cao, YU Peimin, LIANG Meizhen, MO Bingguang, HUANG Siyao, LI Chengwan, HUO Baiyu, LI Fengren, GAN Haitao, HUANG Junyong, XIAO Yuling, JIN Zhuxiu, SUN Feilong, HUANG Jiali, PAN Jiayan, OU Hongyan, LI Haibin, XIE Jiali, WU Minghao, HUANG Qi, MO Zhilin

Ton Venhoeven c.s. Architekten:
Ton Venhoeven, Jos-Willem van Oorschot, Yi YU , Nick WENHAM, Jun CHEN, Quentin Roquelaure,Cécilia GROSS

POWERCHINA HUADONG Engineering Corporation Limited (HDEC) :
Hu Jiandong, CHE Jinhui, GAO Zhumin, LIU Chengjie, ZHAO Qiang, XIE Hui, WANG Jinxin, LU Xingyi, JIA Juanhua, ZHANG Molin, LIU Longcan, XIAO Xiao