Built Project
Merit Award

ENG | 简体 | 繁体

Urban Design of Double-line Park (Baywalk) in Shenzhen Bao'an Central District

Urban Planning & Design Institute of Shenzhen

Xiao Sima, Weidong Huang, Jingyun Huang, ZhenLong Zhu, Bingbing Liu, Jianhua Zou, Xiaobing Wan, Yueqiang Feng, Shi Wang, Dan Tong, Qixiang Qin, Yitong Yao, Zhihui Lai, Manli Huang, Xin Zheng, Yi Zhou, Changzhe Chen, Yuqi Zhuo, Siqi Zhan, Yanmin Bao