Built Project
Merit Award

ENG | 简体 | 繁体

Reviving Core Area of (Confidence in) Shiqiao: Project Planning and Detailed Design of Micro-renovation in Xianfeng Community, GuangzhouGuangzhou Urban Planning and Design Company Limited

Liu Jie, Yu Qianwen, Yu Haoshen, Guo Meng, Song Gang, Zhong Zhanning, Tu Wen, Zhao,Yijing, Yang Yiheng, Chen Yuyuan, Huang Yawen, Shi Qian