Built Project
Grand Award

ENG | 简体 | 繁体

Xinhepu Protection, Reuse and Revitalization Project

Guangzhou Urban Planning and Design Company Limited
GuangDong Urban & Rural Planning and Design Institute CO. LTD.

Liu Jie, Yu Qianwen, Tang Hongtao, Mo Wenbin, Yu Haoshen, Li Hui, Shi Yujun, Sun Jing, Chen Changyong, Lin Quan, Zhu Jinglu, Qin Jie, Guo Meng, Zhao Jie, Lin Jinhan, Zhao Yijing